Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (02.04.2020.)

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 01/2020 за партије 4, 7, 11 и 12
April 1, 2020
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (06.04.2020.)
April 6, 2020
Show all

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (02.04.2020.)

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (02.04.2020.)