Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (13.01.2023)