Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (08.11.2022.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ- 3. ИЗМЕНА И ДОПУНА
November 7, 2022
Објављен је оглас о јавној набавци добара 06/2022- набавка реагенаса за имунолошке анализе на апарату Rayto 3100 и 6100).
November 8, 2022
Show all

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (08.11.2022.)

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (08.11.2022.)