Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (02.11.2022.)