Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (01.11.2022.)