Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (01.04.2022.)

План јавних набавки 2022. године (I измена и допуна)
April 4, 2022
Објављен је оглас на порталу јавних набавки- Набавка добара – Набавка дигиталног подног РТГ апарата са додатном опремом.
April 4, 2022
Show all

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (01.04.2022.)

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (01.04.2022.)