Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (18.01.2022.)