Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (31.12.2021.)