Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (30.12.2021.)