Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (14.07.2021)