Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (09.11.2020.)

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама
November 9, 2020
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (10.11.2020.)
November 10, 2020
Show all

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (09.11.2020.)

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (09.11.2020.)