Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (06.11.2020.)

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (05.11.2020.)
November 5, 2020
Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама
November 9, 2020
Show all

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (06.11.2020.)

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (06.11.2020.)