Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (04.11.2020.)