Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (03.11.2020.)