Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (16.10.2020)