Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (15.10.2020)