Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (15.07.2020)