Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (18.05.2020.)