Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (11.05.2020.)