Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (28.04.2020.)