Отворени поступци јавних набавки

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/22-9 – Реагенси изузев за трансфузију 2 (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2022. године)
January 17, 2023

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/22-9 – Реагенси изузев за трансфузију 2 (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2022. године)

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/22-9 – Реагенси изузев за трансфузију 2 (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2022. године)Download Now!
January 17, 2023

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/21-31 и 404-1-110/21-76 – Лекови са Б и Д Листе Лекова 2 (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2022. године)

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/21-31 и 404-1-110/21-76 – Лекови са Б и Д Листе Лекова 2 (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2022. године)Download Now!
January 13, 2023

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/22-42 – Санитетски и медицински материјал (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2022. године)

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/22-42 – Санитетски и медицински материјал (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2022. године)Download Now!
January 12, 2023

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/22-100 – Цитостатици са Б И Д Листе Лекова (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2022. године)

Обавештење о закљученим уговорима – ЦЈН 404-1-110/22-100 – Цитостатици са Б И Д Листе Лекова (ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2022. године)Download Now!