Отворени поступци јавних набавки

Обaвештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке 02-1/2023
December 1, 2023

Обaвештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке 02-1/2023

Обaвештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке 02-1/2023Download Now!
December 1, 2023

Обaвештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке 05/2023

Обaвештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке 05/2023Download Now!
November 15, 2023

Објављена је Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 03/2023

Објављена је Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 03/2023Download Now!
November 15, 2023

Објављена је Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 02-1/2023

Објављена је Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 02-1/2023Download Now!