Питања и одговори у вези са ЈНМВ 04/2019- Набавка услуга обезбеђења објекта установе (2)

Конкурсна документација 03/2019
November 24, 2019
Одлука о обустави поступка ЈНМВ 04/2019
November 24, 2019
Show all

Питања и одговори у вези са ЈНМВ 04/2019- Набавка услуга обезбеђења објекта установе (2)

Питања и одговори у вези са ЈНМВ 04/2019- Набавка услуга обезбеђења објекта установе (2)
Published: November 24, 2019