Информатор о раду
October 24, 2022

Информатор о раду

Информатор о радуDownload Now!
November 9, 2020

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкамаDownload Now!
November 24, 2019

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавкеDownload Now!Published: November 24, 2019