У Специјалној болници је организована непрекидна здравствена заштита радом медицинских служби. Радно време појединих служби утврђено је одлуком директора Специјалне болнице.

На основу одлуке Директора Специјалне болнице, утврђено је радно време према појединим организационим јединицама и појединим радна места, а у складу са потребама организације процеса рада и то:

  • У организационим јединицама и деловима процеса рада у којима се рад одвија у једној смени радно време траје од 6,30 до 14,30 часова.
  • Медицинске сестре на стационару раде у турнусима 12/24 и 12/48 и то од 6,00 до 18,00 и од 18,00 до 6,00 часова.
  • Непрекидна здравствена заштита обезбеђује се дежурствима лекара у складу са Законом.
  • Служба за специјалистичко-консултативне прегледе ради у складу са Планом рада и нормативима.
  • Терапеути и медицинске сестре на одељењима терапија раде у две смене и то од 6,30 до 14,30 часова и од 12,00 до 20,00 часова