Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 06/2021- Набавка добара са пратећим услугама монтаже и инсталације- довођење система за заштиту од пожара у потпуно функционално стање

Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (18.01.2022.)
January 18, 2022
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (19.01.2022.)
January 19, 2022
Show all

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 06/2021- Набавка добара са пратећим услугама монтаже и инсталације- довођење система за заштиту од пожара у потпуно функционално стање

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке 06/2021- Набавка добара са пратећим услугама монтаже и инсталације- довођење система за заштиту од пожара у потпуно функционално стање

Odluka otvoreni postupak centrala i hidrant