Обавештење о закљученим уговорима у отвореном поступку набавке добара са пратећим услугама монтаже и инсталације- довођење система за заштиту од пожара у потпуно функционално стање

ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА НА ДАН 31.01.2022. године
February 7, 2022
Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (08.02.2022.)
February 8, 2022
Show all

Обавештење о закљученим уговорима у отвореном поступку набавке добара са пратећим услугама монтаже и инсталације- довођење система за заштиту од пожара у потпуно функционално стање

Обавештење о закљученим уговорима у отвореном поступку набавке добара са пратећим услугама монтаже и инсталације- довођење система за заштиту од пожара у потпуно функционално стање