Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (08.02.2022.)