Дневни финансијски извештај са спецификацијом плаћања према добављачима (08.05.2020.)